Tároló elem adattartalmával, tanúsítvánnyal kapcsolatos bejelentés (személyazonosító igazolvány)

Az eSzemélyi okmánnyal rendelkező polgároknak lehetőségük nyílik az okmány tároló elemének adattartalmával és tanúsítványával kapcsolatos ügyeket elektronikusan intézni.

Kulcsszavak: eszemélyi, eszig, személyi, személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, tanúsítvány, tároló elem, chip

A 2016. január 1-je után kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal rendelkező polgárok.

Tároló elem adattartalmának kiolvasása:

A személyes ügyintézés során az okmányirodai-, és kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség van a kártya elektronikus tároló elemén szereplő adatok kiolvasására és megjelenítésére. Ez alapján rövidül az ügyintézési idő, gyorsabbá válik az adatok bevitele, csökken a hibázási lehetőség és a nyilvántartások is pontosabbá válnak.

Elektronikus levelezési cím megváltozásának bejelentése:

Ha Önnek az elektronikus aláírás igénylésekor megadott kapcsolattartási e-mail címe (amelyet a szolgáltatási szerződés is tartalmaz) megváltozott, akkor azt be kell jelentenie a Szolgáltató részére. A kitöltött és elektronikusan aláírt formanyomtatványt kérjük, hogy e-mailben küldje el a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu email címére. Fontos tudni, hogy elektronikus aláírás hiányában a kitöltött űrlap nem fogadható el, és az e-mail cím változásának bejelentésére személyesen vagy telefonon nincs lehetőség.

Amennyiben az elektronikus aláírás igénylésekor Ön azt kérte, hogy a Szolgáltató foglalja bele az e-mail címet a tanúsítványába, és ez az email cím megváltozott, akkor Önnek kérnie kell a tanúsítvány visszavonását. Ezt követően 1 év elteltével lehetősége van új tanúsítványt igényelni.

Az e-aláírás tanúsítvány visszavonása:

Amennyiben úgy véli, hogy az elektronikus aláírásával illetéktelenek visszaélhetnek, vagy a tanúsítványt bármilyen más okból vissza szeretné vonni, telefonon a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon, a személyazonosító igazolvány számának és a visszavonási jelszónak a megadásával tudja kezdeményezni a visszavonást. Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen is lehetőség van az elektronikus aláírás tanúsítvány visszavonására, illetve a visszavonási jelszó megváltoztatására.

Az elektronikus aláírási tanúsítvány telefonos visszavonásához szükséges kódot Ön ugyanabban a borítékban, az elektronikus aláírási kód kártyán kapja meg, mint az elektronikus aláírási aktiváló PIN-kódot.

A tanúsítvány visszavonását követően 1 év elteltével van lehetősége új tanúsítványt igényelnie.

Az eljárás illeték- és szolgáltatási díjmentes

Az elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatás nyújtója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt

Bármely járási/kerületi hivatal okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálata

Belügyminisztérium

Mit tartalmaz az okmány tároló eleme?

A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

A tároló elem az ujjnyomatot abból a célból tartalmazza, hogy az állandó személyazonosító igazolvány és a polgár közti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható legyen.

A tároló elem a polgár arcképmását, aláírását és ujjnyomatát képi formátumban tárolja.

Az értesítési e-mail címváltozás bejelentése  az alábbi felületen érhető el.

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére az alábbi felületen van lehetősége.

A szolgáltatásazonosító telepítését, illetve frissítését az alábbi felületen tudja elvégezni.

A NISZ Zrt. Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató által a személyazonosító igazolványokhoz kiadott minősített tanúsítványokat a https://hiteles.gov.hu/tanusitvanykereso/ weboldalon tekintheti meg.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

EKTFO