Közúti járművezetők képzésére irányuló tevékenység

A közúti járművezetők képzésére irányuló szolgáltatási tevékenység a közúti járművezetők szervezett formában való képzésének végzésére, illetve a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának jogszabályi feltételek szerinti intézményi, tárgyi és személyi feltétek melletti biztosítására irányul.

Kulcsszavak: autó, kocsi, gépkocsi, közúti, járművezetők, képzése, autósiskola, szakoktató, iskolavezető, képzés, bejelentés, vállalkozás, engedély, tevékenység, bejelentésköteles, engedélyköteles,

A képző szerv gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég lehet.

 

A képzés felelőse a képzési engedéllyel rendelkező, a tanulóval szerződéses jogviszonyban álló képző szerv iskolavezetője. 

A képző szerv közúti járművezetők képzésére irányuló tevékenységet kizárólag

A képző szerv a tanulót köteles az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni.

Kérelmet kell benyújtania a közlekedési hatóságnak.

A szakoktatói, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 ezer forint. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Bíróság

A képző szervnek az ügyfélfogadáshoz rendelkeznie kell – kizárólag a képző szerv céljára szolgáló – ügyfélfogadó helyiséggel, amelynek felszereltsége biztosítja az ügyfelek kulturált fogadásának és kiszolgálásának feltételeit. Az ügyfélfogadóban a képző szerv képzési engedélyét és a vállalkozási feltételeit és az írásos tájékoztatót ki kell függeszteni, továbbá a cégtáblán az ügyfélfogadás idejét fel kell tüntetni. Az ügyfélfogadás ideje nem lehet kevesebb hetente összesen 8 óránál, amely 8 órát munkanapokon 8 és 20 óra között kell meghatározni.

A képző szervnek rendelkeznie kell a tantermi oktatáshoz tanteremmel, fali tablókkal, multimédiás oktatástechnológiai eszközzel vagy video lejátszóval és televíziókészülékkel, vagy számítógéppel és projektorral (kivetítő berendezés), e-learning esetében pedig az engedélyezett képzésnek megfelelő e-learning rendszerrel.

 

A közúti járművezetői szakoktatóknak és iskolavezetőknek évenként továbbképzésen kell részt venniük és ezt követően sikeres vizsgát tenniük.

Ennek értelmében tehát a közúti közlekedési szakember tevékenységét akkor folytathatja, ha a közúti közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására, valamint a tevékenységének végzésére vonatkozó rendeletekben előírt képesítést megszerezte, időszakos szakirányú kötelező továbbképzésen részt vett és vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik.

A járművezető vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők képzését és továbbképzését a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) végzi.

A közúti járművezetők képzésre jelentkező számára biztosítani kell mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

NISZ ZRT.