Agrárminisztérium - Keresetlevél benyújtása

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

Kulcsszavak: AMPER Agrárminisztérium keresetlevél

Amennyiben vitatja az Agrárminisztérium döntését és azt a bíróság előtt kívánja megtámadni, szíveskedjen kereseti kérelmét benyújtani és ahhoz annak mellékleteit is csatolni. A kereseti kérelme a benyújtástól számított harminc napon belül, az ügy irataival együtt továbbításra kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszékhez a Kp. 40. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén nyolc napon belül az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítjuk a Kp. 40. § (2) bekezdése alapján.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani. Az ügyfél által benyújtott keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén – a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke - 30 000 forint.

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per illetéke - ha az eljárás tárgyának az értéke nem állapítható meg - 10 000 forint.

Hatáskörrel és Illetékességgel rendelkező törvényszék közigazgatási kollégiuma.

Törvényben meghatározott esetekben a Kúria.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

A polgári perrendtartásról szóló 2017. évi CXXX. törvény (Pp.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

AM