3.12. Részfogyasztás módosításának kérése villamosenergia-vételezéssel kapcsolatban (ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek)

Az űrlapon lehetősége van módosíttatni a Társaságunk által nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás mennyiségét, a havi részszámlázás alapját.

Kulcsszavak: részfogyasztás, módosítás, havi fogyasztás, számla összege, emelés, csökkentés

Az alábbi ügyfelek kezdeményezhetik az e-ügyintézést jelen ügyben:

a)    2021. augusztus 31-én az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel mint egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval jogviszonyban álltak,

b)    bármely okból (kereskedőváltás, felhasználóváltozás, új bekapcsolás) új egyetemes szolgáltatási szerződést kötő felhasználókra, ha a szerződéssel érintett felhasználási hely az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. mint elosztó működési területén található.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel mint egyetemes szolgáltatóval szerződésben álló, vagy szerződést kötni kívánó további felhasználók a „2. Villamos energia egyetemes szolgáltatás e-ügyintézése azon ügyfeleknek, akiknek 2021. augusztus 31-én már az MVM Next szolgáltatta az áramot” ügyleírás szerint kezdeményezhetnek e-ügyintézést.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a fogyasztásmérőkhöz tartozó új részfogyasztás havi mennyiségét.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. jár el a bejelentés intézésében.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Amennyiben igényét adott hónap 15-e előtt rögzíti, akkor a kért módosítást a következő hónap 1-jétől állítjuk be. Adott hónap 15. után beérkezett igényét a következő hónap utáni 1-jétől állítjuk be.

Tájékoztatjuk, hogy részfogyasztás módosítási igényét csak azon számlák esetében tudjuk figyelembe venni, amelyek elkészítése még nem történt meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy részfogyasztás-csökkentés esetén a túl alacsonyan meghatározott részfogyasztások miatt előfordulhat, hogy az éves elszámoló számla a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Mivel erre a módosításra az ön kérésére került sor, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

MVM NEXT Zrt. (Áram)