ELMŰ-ÉMÁSZ részfogyasztás módosításának kérése villamos energia vételezéssel kapcsolatban

Ezen a felületen lehetősége van módosítani a Társaságunk által nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás mennyiségét és a havi részszámlázás alapját.

Kulcsszavak: részfogyasztás, módosítás, havi fogyasztás, számla összege, emelés, csökkentés

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a fogyasztásmérőkhöz tartozó új részfogyasztás havi mennyiségét.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál tehet bejelentést elszámolási, számlázási, ki és visszakapcsolási, illetve méréssel kapcsolatos ügyekben.

Lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat vitás ügye rendezése érdekében.

Hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési,  rendelkezésre állási panaszokkal fordulhat a MEKH-hez.

Lakossági ügyfelek számára szóló tájékoztató

Vállalkozások, közintézmények számára szóló tájékoztató 

Amennyiben igényét adott hónap 15-e előtt rögzíti, akkor a kért módosítást a következő hónap 1-jétől állítjuk be. Adott hónap 15. után beérkezett igényét a következő hónap utáni 1-jétől állítjuk be.

Tájékoztatjuk, hogy részfogyasztás módosítási igényét csak azon számlák esetében tudjuk figyelembe venni, amelyek elkészítése még nem történt meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy részfogyasztás-csökkentés esetén a túl alacsonyan meghatározott részfogyasztások miatt előfordulhat, hogy az éves elszámoló számla a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Mivel erre a módosításra az ön kérésére került sor, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani.

A honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a villamosenergia-szabályozással, működéssel, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos jogszabályokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.