Meglévő útlevél igénylés gyorsítása

Ha   magánútlevél vagy második magánútlevél kiadására irányuló kérelmet nyújtott be okmányirodában, kormányablakban, vagy pótlást indított elektronikusan, akkor a normál eljárás* keretében benyújtott útlevél-kérelmek utólag akár 3, akár 5 napon belüli gyorsított eljárásra is módosíthatóak. Az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére akkor kerülhet sor, amennyiben az okmány még nem került gyártásba.

 

Kulcsszavak: meglévő útlevél igénylés gyorsítása, útlevél gyorsítás, útlevél igénylés utólagos gyorsítása

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

és megfelel az elektronikus ügyintézés további feltételeinek.

Ellenőrizze az okmánya státuszát!  Az utólagos kérelem-módosítás megkezdése előtt, az igényelt útlevél aktuális státuszáról

Tekintettel arra, hogy a normál eljárás keretében beadott kérelmek utólagos, gyorsított eljárásra történő módosítására kizárólag a kérelem beadását követően addig van lehetőség, ameddig - figyelemmel a szakrendszerben lévő aktuális státuszra - a kérelem még nem került gyártásba

A kérelem űrlap kitöltésével lehetősége van a magánútlevél, második magánútlevél kiállítása iránti kérelem leadását követően az igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére, amennyiben a hivatkozott okmány még nem került gyártásba.

*Normál eljárás: az útlevél kiállításának ügyintézési ideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napos határidőn belül kiállítja az útlevelet és továbbítja az Ön által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha a kézbesítés helye nem a járási/kerületi hivatal).

Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében 5 napon belül kiállítja. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

A kész okmány átvehető az Ön választása szerint:

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Amennyiben a sürgősségi (3 napos) eljárást választja, az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetősége átvenni.

Belföldön történő átvétel esetén lehetősége van SMS és/vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült okmány postára adásának napjáról, vagy az okmányirodai/kormányablak ügyfélszolgálatra történő megérkezéséről.

Külföldön történő kézbesítés választása esetén a konzulátus megjelölése mellett telefonos elérhetőségét, illetve külföldi postacímét is meg kell adnia.

A magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 Ft.

A magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi (3 napon belüli) eljárás keretében történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 Ft.

Belügyminisztérium

Közigazgatási per

Az okmánykiállítás utólagos gyorsításának feltételei

Elektronikus úton a magánútlevél valamint második magánútlevél kiállításának gyorsítására van lehetőség, ha

1. Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak. Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (mely lehet: érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél, kiállítástól számított 3 évig érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat), az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Budapest Főváros Kormányhivatalát.

2. Nem utazhat külföldre:

Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt álló ügyfél úti okmány kiadására irányuló kérelmét az útlevélhatóság elutasítja.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

EKTFO