FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Névváltozás

Ezen a felületen lehetősége van a számlán szereplő díjfizető nevének megváltozását bejelenteni, illetve a változás átvezetését kezdeményezni.

Kulcsszavak: díjfizető, ingatlan, épületrész, hővételezési hely, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Kérjük, írja be a megadott helyre az új nevet.
2. Ezt követően - a legördülő menüből - szíveskedjen kiválasztani a névváltozás igazolására szolgáló dokumentum típusát (házassági anyakönyvi kivonat, egyéb névváltozást igazoló okirat).
3. Végül töltse fel az átvezetéshez szükséges dokumentumot.

A díjfizető nevének változását a a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a változtatás kezdeményezését követő 30 napon belül átvezeti. Az átvezetést követően kiállított távhőszámlák már az új néven kerülnek kibocsátásra.

Névváltozást igazoló dokumentum: Házassági anyakönyvi kivonat, vagy egyéb névváltozást igazoló okirat

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Számlázási osztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

Hiányos dokumentumok

Abban az esetben, ha a feltöltött, benyújtott dokumentum nem megfelelő, a távhőszolgáltató a változás átvezetését nem végzi el.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.