Cegléd - Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

A költségmentességre vonatkozó igazolást a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I.24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a helyi önkormányzat jegyzője állítja ki.

Kulcsszavak: Adó, Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására, Cegléd

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Aki polgári és közigazgatási bírósági eljárásban személyes költségmentesség vagy személyes költségfeljegyzési jog (a továbbiakban együtt: költségkedvezmény) engedélyezését kéri (a továbbiakban: kérelmező), a jövedelmi és vagyoni viszonyait, továbbá egyes személyi körülményeit a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendeletnek (továbbiakban IM. rendelet) megfelelően kell igazolnia.

Az igazolás kiállítására csak a 2018. január 1. napját megelőzően indult bírósági ügyekben van lehetőség mivel a 2/1968. (I.24.) IM rendelet 2017. december 31. napjával hatályát vesztette.
 
Az IM rendelet alapján 2018. évtől a helyi önkormányzat jegyzője nem állít ki igazolást bírósági ügyekben.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – a kérelem elektronikusan is benyújtható az E-Önkormányzati Portálon keresztül. Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-KMI jelű „Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására " iForm típusú űrlap szolgál.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Az adóhatóság az igazolást a kiállítására irányuló kérelme beérkezésétől számított hat napon belül adja ki.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.

meghatalmazás

Cegléd Település