Celldömölk - Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

Hozzátartozó, öröklésben érdekelt, vagy követelés fennállása esetén a jogosult kérheti az adatot arra vonatkozóan, hogy az adott elhunyt esetében melyik közjegyző illetékes a hagyatéki eljárást lefolytatni.

Kulcsszavak: hagyaték, közjegyző, adatkérés

Az elhunyt személy hagyatéki eljárásának lefolytatására fő szabály szerint az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes jegyző és közjegyző jogosult.

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyző személyéről nyomtatvány benyújtható személyesen, vagy postai úton.

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-HGY-AHE

Űrlap megnevezése: Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

Az ügyféllel szemben határidő betartási kötelezettség nem merül fel. Hagyatéki előadó a kérelem beérkezését követő 8 napon belül teljesíti az adatszolgáltatást.

Az érdekeltséget alátámasztó dokumentum csatolása szükséges!

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről​), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Hagyaték" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "adatkérés" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A hagyatéki leltár felvételében illetékes jegyző.

Celldömölk Település