Jégesőkár megelőzése (VP)

A felhívás keretében a jégkár következményeinek mérsékléséhez kötődően jégeső-elhárító rendszer kiépítése, ezáltal a már meglévő rendszerek kiegészítése és hatékonyságának növelése lehetséges.

Kulcsszavak: Jégeső, jégkár, jégesőkár, megelőzés

Jelen felhívás keretében kollektív beruházásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására van
lehetőség.
A felhívás keretében kollektív beruházásnak minősül:
a) A mezőgazdasági termelők egy csoportja által végrehajtott, a gazdák összefogásával
megvalósított beruházás.
b) A mezőgazdasági termelők érdekében közjogi szerv által végrehajtott projekt.
1. Mezőgazdasági termelők abban az esetben részesíthetők támogatásban, amennyiben:
a) Igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági
tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
b) Igazolják, hogy:
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek
adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak
nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő
képlet alkalmazásával kell elvégezni. 
2. Közjogi szerv abban az esetben részesíthető támogatásban, amennyiben:
Az általa megvalósított projekt - az üzleti tervben megfelelően igazoltan - a mezőgazdasági termelők
termésbiztonságának növelését és a kedvezőtlen éghajlati eseményekből eredő kockázatok
mérséklését szolgálja.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF