Pécs – Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

A zenés, táncos rendezvény – azaz minden olyan rendezvény, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben tartanak és a résztvevők létszáma várhatóan meg fogja haladni a 300 főt; továbbá az előbbiek kivételével amelyet a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja – rendezését a jegyző engedélyezi, vagy megtagadja.

Kulcsszavak: rendezvény, szervező.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó zenés, táncos rendezvény szervezője.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

Tevékenység megtiltása, rendezvény felfüggesztése.

Hatóságra vonatkozó határidő:

20 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Továbbá csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes, a tűzvédelmi hatóság, mint szakhatóság részére, a szakhatósági közreműködésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (13 000 Ft).

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap a kérelem előterjesztésére [Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (ASP-IPAR-007-2017)].

Pécs Település