Törzskönyv pótlása

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlása lehetővé teszi azt, hogy a törzskönyv kizárólagos jogosultja (gépjármű tulajdonosa, aki egyben a gépjármű üzembentartója is) elektronikus úton kezdeményezze az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült törzskönyvének pótlását. A kérelem benyújtásával eleget tesz a vesztésre vonatkozó bejelentési kötelezettségének is.

Kulcsszavak: törzskönyv pótlása, törzskönyv elvesztése, törzskönyv megsemmisülése, törzskönyv

A jármű tulajdonosa.   

Törzskönyv pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

o    Ügyfélkapuval,

o    Telefonos Azonosítással,

o    eSzemélyi okmánnyal,

o    vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ügyet elektronikusan intézni, ha a fenti feltételek mindegyike teljesül.

Az űrlap kitöltésével lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése bejelentésére, és ezekben az esetekben a törzskönyv pótlására.

A folyamat során a rendszám, az alvázszám, valamint a pótlás okának kiválasztása, és eltulajdonítás esetén a rendőrségi feljelentés csatolása után az értesítési adatok adhatók meg. A bejelentés megtételét követően kiválasztható a kézbesítési cím, és amennyiben a pótlás illetékfizetési kötelezettséggel jár (nem eltulajdonítás), akkor az illeték megfizetése. Az ”Ellenőrzés” oldalon tekinthető meg az összeállított kérelem, majd a törzskönyv pótlása a „Benyújtás” gombra kattintva kezdeményezhető.

Amennyiben a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentését követően - amely a „Bejelentés megtétele” gomb megnyomásával történik meg - a pótlás iránti kérelem nem kerül benyújtásra, a felületre ismét bejelentkezve benyújtható a kérelem a „Benyújtás” gomb megnyomásával.

A törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése azonnal bekerül a nyilvántartásba. A törzskönyv pótlása a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napon belül kerül kiállításra. Az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal.

Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

A törzskönyv pótlásának illetéke 6000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a törzskönyv pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a törzskönyv eltulajdonítása.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjeszthető elő.

A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül.

A bizonylat azt követően kerül kiállításra, miután a befizetés beérkezett a Belügyminisztérium számlájára és a kérelem ellenértékeként elszámolásra került. A kérelem sikeres benyújtását követően – bizonyos idő elteltével – a Webes Ügysegéd/Kérelmeim, nyilatkozataim/Megtekintés/Fizetési bizonylat/Letöltés gombra kattintva érheti el a befizetésről szóló elektronikus bizonylatot.

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

Törzskönyv pótlására elektronikus úton csak abban az esetben van lehetőség, ha a törzskönyv fizikailag –megsemmisülés, elvesztés, eltulajdonítás okán– már nem érhető el. Névváltozás vagy törzskönyv adataiban bekövetkezett változás miatt csak okmányirodánál, kormányablaknál lehet új törzskönyvet kérelmezni, ugyanis ez törzskönyv cserének minősül.

Amennyiben a törzskönyv – megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállítása elektronikus úton nem kezdeményezhető, mert az eljárás nem pótlás, hanem csere.

Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása átírásra irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja, ebben az esetben a törzskönyv pótlására nem kerül sor, ezért elektronikus úton nem kezdeményezhető.

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve eltulajdonítás esetén a feljelentés másolatát digitális formában a kérelemhez kell csatolni). A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO