Ingatlan adásvétel - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az ingatlan-tulajdonjog leggyakoribb szerzésmódja az adásvétellel történő szerzés. Ennek szabályait foglaljuk össze ezen ügyleírás során.

Kulcsszavak: ingatlan, adásvétel, ingatlan-nyilvántartás, igazgatási szolgáltatási díj, illeték

Bármely természetes személy, és jogi személy is lehet ingatlan adásvételi szerződés alanya.

Ingatlan-adásvétel esetén kötelező írásba foglalni a szerződést. A szerződésnek szigorú tartalmi követelményei vannak, melyek a következők:

A tulajdonjog-változást be kell jegyeztetni az Ingatlan-nyilvántartásba, mely eljárásban kötelező a jogi képviselet. (ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos)

Adásvétel esetén a vevőnek vételár fizetési kötelezettsége van, a szerződésben meghatározott összegben és időben. Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja:

 

Az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket. Az eladással kapcsolatban az eladónak személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Járási hivatal

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

Az eljáráshoz szükséges nyomtatványok itt találhatóak 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

NAV