Biztosítások külföldi utazások esetén

Ezen ügyleírás alatt kizárólag a társadalombiztosítás körébe tartozó, egészségügyi ellátásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat tárgyaljuk, melyekre a külföldre utazás során érdemes figyelni.

Kulcsszavak: biztosítás külföldön, Európai Egészségbiztosítási Kártya, EU TAJ, biztosítás, külföld, utazás, biztosítási jogviszony, Neak, Nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, egészségbiztosítás,

Külföldre utazó (3 hónapot nem meghaladó tartózkodás), Magyarországon biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek.

Amennyiben EGT tagállamba, vagy Svájcba utazik, az utazás előtt ki kell váltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (részletes tájékoztatás az Európai Egészségbiztosítási Kártya elektronikus igénylése ügyleírásban). Ezzel a kártyával a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben álló szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató (magánkórházak, magánorvosok) által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti.

A kártyával az orvosilag szükséges ellátásokat lehet igénybe venni. Az ellátás a kártyával főszabály szerint ingyenes, azonban tagállamonként eltérő ennek kezelése, ezzel kapcsolatban érdemes előzetesen érdeklődni az egészségbiztosítási szervként eljáró járási hivatalnál, vagy közvetlenül a konzulátusokon.

Amennyiben nem az EGT valamely tagállamába utazik, szintén javasolt az előzetes egyeztetés a járási hivatallal, mert eltérő a szabályozás országonként. Általánosan elmondható, hogy a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek sürgősségi ellátása költségeinek - a magyar társadalombiztosítás terhére történő - megtérítése, kizárólag a magyar belföldi költségmérték erejéig történhet. Ez esetben, 6 hónapon belül kell kérelmet benyújtani.

Fővárosi és megyei kormányhivatal.

A döntés ellen közigazgatási per indítható.

NEAK e-nyomtatványok

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/09/EK rendelet

A 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (1) bekezdésének és 27. cikke (1) bekezdésének, valamint a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke A) pontja (3) bekezdésének hatálya alá tartozó ellátások meghatározásáról szóló S3. határozat.

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 

NISZ ZRT.