Energiahatékonyság - Közintézmények energiamegtakarítási tervének, valamint ennek teljesítéséről szóló éves jelentés beküldése

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület vagy épületrész üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, energiamegtakarítási intézkedési terv, közintézmény, éves jelentés

Közintézmények

Energiamegtakarítási intézkedési tervek és éves jelentések

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

MEKH