Adószám igénylése természetes személy részére

Az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató természetes személyek adószám-igénylése

Kulcsszavak: adószám, adószámos magánszemély, adóazonosító, adóazonosító szám, magánszemély adószáma

Adóköteles bevételszerző tevékenységet csak a NAV-hoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adószámot az adózással összefüggő minden iraton fel kell tüntetni.

Közvetlenül a NAV-nál kérhet adószámot, ha bármilyen adóköteles tevékenységét nem üzletszerűen fogja végezni, vagy a következő tevékenységek valamelyikét folytatja majd: mezőgazdasági őstermelő, szolgáltató állatorvos, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó. A NAV-nál a ’T101 jelű űrlap kitöltésével, vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás útján igényelheti az adószám megállapítását.

Nem igényelhet adószámot közvetlenül a NAV-nál, ha tevékenységét üzletszerűen – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett – kívánja végezni, és ezért az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozik. Ekkor a „Webes ügysegéd”-szolgáltatás segítségével kell bejelentenie egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését, és ezzel teljesíti a NAV-hoz bejelentkezési kötelezettségét is:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml

A NAV az adószám megállapítását akkor tagadja meg, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.Az adószámot az adóköteles bevételszerző tevékenység megkezdését megelőzően kell kérni. Ha az adózó bejelentkezési kötelezettségét – jogszabálysértő módon – a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a tevékenység kezdő időpontját is köteles bejelenteni. A NAV az adószám megállapítását akkor tagadja meg, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.

Ha a természetes személy adóköteles bevételszerző tevékenységet kíván folyatni, és nem egyéni vállalkozó, akkor közvetlenül a NAV-nál kell igényelnie az adószámot, a NAV ’T101 jelű adatlapján, vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás útján.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása, késedelme esetén a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.

Az adószám megállapítását az adóköteles bevételszerző tevékenység elkezdése előtt kell kérni.

A NAV 'T101 jelű adatlapja és útmutatója: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az eljárás illetékmentes.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

A NAV 1. számú információs füzete az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályairól; a NAV 6. számú információs füzete a mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályairól; a NAV 10. számú információs füzete az ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályairól: http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

A NAV 'T101 jelű adatlapja.

NAV