Életpálya, juttatások a közszférában - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Közszférában, jogszabályokban rögzített előmeneteli és illetményrendszer van, melynek lényege, hogy minél több időt tölt valaki a közszférában, annál magasabb az illetménye. A közszférán belül a kormánytisztviselők illetménye azonban az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávtól is függ, amit a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg.

Kulcsszavak: Életpálya, közszféra, közalkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő, illetményrendszer, előmenetel, tisztviselő, Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, fizetés

A közszférában munkát vállaló személyek.

Közalkalmazotti kinevezés feltételei:

 

Köztisztviselői kinevezés feltételei:

 

Kormánytisztviselő kinevezésének feltételei:

A közalkalmazottak illetménye

A közalkalmazotti pályán való előrehaladás lehetőségét az előmeneteli és illetményrendszer biztosítja. Nagyon leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatunk, hogy a bér a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel fokozatosan emelkedik.

A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak A-tól J-ig, az egyes fizetési osztályok pedig 14 fizetési fokozatot tartalmaznak.

A mindenkori éves költségvetési törvényben található az a táblázat, amelyből kiszámítható az illetmény.  Minden fizetési osztály első fizetési fokozatához tartozik egy-egy konkrét szám (forintösszeg), a többi fizetési fokozathoz pedig egy-egy szorzószám. Az adott fizetési osztályhoz tartozó forintösszeget kell megszorozni a megfelelő fizetési fokozathoz tartozó szorzószámmal, így jön ki az illetmény összege.

A fizetési osztályok tagozódása a következő: A-tól E-ig a diplomával nem rendelkezők, F-től J-ig a diplomások kerülhetnek besorolásra. Néhány példa:

A közalkalmazottakat különböző pótlékok is megillethetik, például vezetői pótlék, címpótlék, nyelvpótlék stb.

 

A köztisztviselők illetménye

A köztisztviselőt iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni. 

A pályakezdő köztisztviselő fő szabály szerint gyakornoki besorolást kap.

A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő

besorolást kap.

A középiskolai végzettségű köztisztviselő

besorolást kap. 

A köztisztviselőt a megfelelő időtartamú szolgálati jogviszony megszerzését követően akkor kell magasabb besorolási fokozatba besorolni, ha

 

A köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához 1 éven belül, előadó besorolásához 2 éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. A pályakezdőként kinevezett köztisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsga hiányában a kormánytisztviselő nem sorolható a tanácsos besorolási fokozatba.

Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves gyakorlattal rendelkezik. A vezető kormánytisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.

 

A kormánytisztviselő illetménye

A kormánytisztviselő illetménye alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselőt az I., az érettségi végzettségű kormánytisztviselőt a II. osztályba kell besorolni (a továbbiakban: besorolási osztály). A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.

A hivatali szerv vezetője dönthet úgy, hogy a tisztviselő illetményét eltéríti.

A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta a 2018. évi CXXV. törvény szerinti illetményre jogosult, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít meg az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávon belül. Az illetményt 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

 

Az álláshely besorolási kategóriái:

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Aki

és javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, az vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. A vagyonnyilatkozat tételét kinevezéstől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

Munkáltatói jogkörrel rendelkező állami szerv.

A munkavégzés helye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

Munkalehetőségek a közszférában

A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő önéletrajz.

2011. évi CXCIX. törvényv a közszolgálati tisztviselőkről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

NISZ ZRT.