Kecskemét - Belterületbe vonási kérelem

Belterületbe vonás engedélyezése tulajdonosi kérelemre a Közgyűlés által.

Az eljárás megindításához közgyűlési döntés szükséges, melyben a testület a belterületbe vonásról dönt. Bizonyos műszaki feltételek hiánya esetén településrendezési szerződés megkötése indokolt, melyben a költségviselés és a megvalósítás egyéb feltételei kerülnek rögzítésre.

Kulcsszavak: belterületbe vonás, földvédelmi járulék, ingatlannyilvántartási átvezetés, településrendezési szerződés

Bármely természetes/jogi személy tulajdonos.

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához.

(Formanyomtatvány biztosított)

A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Várostervezési Osztály készíti elő a soron következő közgyűlés számára.

Hiánypótlás 30 nap.

Ha a kérelmet, a nyilatkozatot, illetve amennyiben szükséges telepítési tanulmánytervet hiánytalanul benyújtják a döntés előkészítés függvényében a soron következő Közgyűlésre készíthető elő a kérelem.

A támogató közgyűlési döntést követően, a kérelmező által benyújtott mellékletek és díjak megfizetését követően az Önkormányzat megindítja az eljárást a kormányhivatal felé. Hatósági eljárás során vannak tartandó határidők befizetés tekintetében.

Az önkormányzati döntés előkészítés díjmentes.

A Kormányhivatal felé az eljárás során a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárási díjat, átvezetési díjat és földvédelmi járulék díját a kérelmező fizeti meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

A nyilatkozatot minden ingatlantulajdonosnak be kell nyújtani, aláírva. A hatékonyabb ügyintézés érdekében javasolt telefonos vagy e-mail-es elérhetőséget megadni.

A kérelem és a szükséges dokumentációk benyújtását követően lehetséges a döntés előkészítés.

Műszaki indokoltság esetén (közterületszabályozás, közműellátottság, gazdasági terület fejlesztés) telepítési tanulmányterv szükséges, mely alátámasztja a településrendezési szerződés megvalósításhoz szükséges feladatokat, mint műszaki előkészítés, megvalósítási időszak-intervallum, költségviselés, stb.

Közgyűlés pozitív döntése után belterületbe vonás kezdeményezése a Kormányhivatalnál:

Változási vázrajz 3 pld., eljárási díj

Formanyomtatvány:

Tájékoztató:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

Kecskemét Település