Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) bizonyítási indítvány

A TSM Rendszerben hozott bírsághatározattal kapcsolatban a határozat címzettje bizonyítási indítványt nyújthat be

Kulcsszavak: TSM bizonyítási indítvány, tengelysúly

A bírsághatározat címzettje

Az ügyfélnek be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek a hatóság előtt még nem ismertek és vélhetően megváltoztathatják a hatósági döntés tartalmát.

A meghatározott határidő letelte után, amennyiben az ügyfél fellebbezést nem nyújt be, a határozat jogerőre emelkedik.

A határozat közlésétől számított 8 nap

Bármilyen, az ügyfél álláspontját igazoló dokumentum.

Illetékmentes

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály

Ebben az eljárási szakaszban nincs eljáró felettes szerv

A beadványokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályánál (1440 Budapest, Pf. 1.) lehet előterjeszteni.

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

9. § (4) A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban az ügyfelet az eljárás megindításáról nem kell értesíteni. A határozat kiküldésekor azonban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy 8 napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével. Ha az ügyfél ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények a határidő lejártát követő naptól állnak be.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112910

KKEF