Jövedéki- és energiaadó bevallás, szőlőbor elszámolás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) elektronikusan is elintézhetik ügyeiket azok, akiknek jövedéki adót érintő bevallást kell benyújtaniuk vagy a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után adót igényelhetnek vissza.

Kulcsszavak: jövedéki ügy, adó, gázolaj, jogkövetkezmények, bevallás

A jövedéki ügyeket – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – elektronikusan kell intézni.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

A bevallások elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

 

A bevallások ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a

útvonalon található meg.

ONYA

 

A BEV_J01 jelű és a BEV_J02 jelű bevallások webes kitöltőprogramja (WebNYK) és a hozzá tartozó útmutató a

útvonalon, az ONYA-ba belépve választható ki.

Az eljárás illetékmentes.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Pénzügyminisztérium

Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi LXVIII. törvény  a jövedéki adóról

2017. évi CL. törvény  az adózás rendjéről

NAV