2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §. (3) bekezdése alapján a nyomokövetési tervben történő változásokkal kapcsolatban bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.

">

NKVH: ETS változás bejelentés

Véglegessé vált üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenységet engedélyező határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet (üzemeltető) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §. (3) bekezdése alapján a nyomokövetési tervben történő változásokkal kapcsolatban bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, üzemeltető, ÜHG engedély

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik tevékenységük alapján ÜHG engedéllyel rendelkeznek.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

A gazdálkodó szervezet (üzemeltető) a változást, az azt igazoló dokumentum csatolásával a hatóság részére elektronikusan bejelenti.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintéséi határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

az üzembe helyezést és a próbaüzemet, az azt megelőző 30 napon belül.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtott, változást igazoló dokumentumok, bizonyítványok.

Amennyiben új forrásanyag felvételére vonatkozik a változás bejelentése abban az esetben mellékelni kell az adott forrásanyagból származó kibocsátás nyomonkövetésére vonatkozó információkat és amennyiben releváns, akkor a biztonsági adatlapját.

Az eljárás illetékmentes

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A hatóság az adatok bejelentését követően az adatváltozás tartalmát és annak hatásait mérlegelve vagy határozathozatal nélkül tudomásul veszi a bejelentést, vagy a bejelentő kérelemére a már kiadott kibocsátási engedély módosításáról dönt.

NKVH