FCSM - Felhasználóváltozás bejelentése közszolgáltatási szerződéshez

Tulajdonos változás esetén a vízórát át kell íratni a Fővárosi Vízműveknél Zrt.-nél. Az átírást követően, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél is be kell jelenteni a tulajdonos változást.

Kulcsszavak: FVB

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei.

Főmérő esetén a vízórát át kell íratni a Fővárosi Vízműveknél Zrt.-nél. Az átírást követően, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél is be kell jelenteni a változást. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is. Lakásban lévő mellékmérő átírása esetén a bejelentést a Díjbeszedő Zrt.-nél kell megtenni.

Amennyiben a fővízmérő óra mellett locsolási mellékmérő is van, akkor az arra vonatkozó háromoldalú Megállapodást újra meg kell kötni az új felhasználóval, a kedvezmény további biztosítása érdekében.

Csatolni szükséges a vízóra átírásáról szóló dokumentumokat.

Tájékoztatjuk, hogy a víz- és csatornaszámla átírásához, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséhez csatolni szükséges a régi és az új fogyasztó azonosító adataival és aláírásával ellátott szerződések valamelyikét: az adásvételi, a birtokbavételi, az üzemeltetési, vagy a bérleti szerződést. Költségvetési szerveknél, alapító okiratot, társasházi közös képviselőváltáskor, közgyűlési határozat kell. Ezen kívül, be kell csatolni a régi fogyasztó nevére szóló utolsó számlát és a kiegyenlítéséről szóló bizonylatot (csekk, banki átutalás, stb.)

A kérelem benyújtható személyesen a Központi irodában, illetve postai úton vagy elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is.

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni.

http://fcsm.hu/media/files/FCSMZRT_fvb.jar

Az eljárás illetékmentes.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 28.) Korm. rendelet

FCSM ZRT.