Adóazonosító jel, adóigazolvány igénylése (pótlása)

A természetes személynek adóazonosító jellel kell rendelkeznie jövedelemadó köteles bevételének megszerzéséhez és bármilyen költségvetési támogatás igénybevételéhez. Az adóazonosító jellel még nem rendelkező természetes személynek be kell jelentkeznie a NAV-hoz annak érdekében, hogy adóazonosító jelet kapjon.

Kulcsszavak: adóazonosító, adóazonosító jel, adókártya, adóigazolvány, igazolvány

Természetes személyek

Az adóazonosító jel megállapítása, az adóigazolvány kiállítása és pótlása a NAV 'T34 jelű adatlapján igényelhető.

Adóigazolvány és vámazonosító szám igénylésüket vagy azzal kapcsolatos adataik módosítását, 2019. január 09-étől kezdődően már ONYA felületen keresztül az „Adóigazolvány-igénylés” kiválasztásával és NAV-hoz történő online beküldésével is intézhetik.

Az adóazonosító jel kiadását a jövedelemadó köteles bevétel megszerzése és a költségvetési támogatás igénybevétele előtt kell igényelni.

A NAV 'T34 jelű adatlapja és útmutatója: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/

Az adóigazolvány kiadása díjmentes, ha

- első alkalommal történik a kiadása,

- módosított adatokkal történik a kiadása, téves vagy megváltozott adat miatt, a korábbi adóigazolvány eredeti példányának leadása mellett,

- sérült igazolványt kapott,

- eltulajdonították,

- egyedi gyártás során nem kapott igazolványt.

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, ha az igazolvány kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés miatt kerül sor.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az általános tételű eljárási illetéknek megfelelően 3000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

A NAV 1. számú információs füzete az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályairól: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz.

A NAV 'T34 jelű adatlapja.

Adóazonosító jel igénylése esetén irányadó:

NAV