Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

A magánszemélyeknek a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van arra, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy technikai számos kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzathoz kerüljön.

Kulcsszavak: egyszázalék, rendelkezés, szja, felajánlás, civilszervezetek

Bárki jogosult rendelkezni az adójának meghatározott részéről, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, így a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók, valamint a mezőgazdasági őstermelők is, ha e tevékenységükből vagy egyéb jogcímen szereztek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

A magánszemély a felajánlásáról a bevallásával együtt, vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha rendelkezik elektronikus tárhellyel, akkor nyilatkozatát a legegyszerűbb módon elektronikusan nyújthatja be:

Lehetőség van rendelkezni továbbá papír alapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján:

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazást.

Rendelkezni az adott év május 20-áig (2020-ban 2020. május 20.) lehet, amely határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik a magánszemély a befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, akkor a rendelkezése érvénytelen lesz és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Az adóhatóság az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezett részére az adózó által felajánlott utalandó összeg összesen legalább az 1 ezer forintot eléri.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatokat a következő években is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettekről és a kiemelt költségvetési előirányzatról ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

A magánszemélynek lehetősége van jelezni az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, így nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Azt, hogy a magánszemély által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekinthető. Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, akkor a felajánlott összeg kiutalásáról is elektronikusan tájékoztatja a NAV.

Bővebben tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020/ 25. információs füzet.

NAV