A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ EGY RÉSZÉNEK KEDVEZMÉNYEZETT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA

A népegészségügyi termékadó alanya elektronikus úton rendelkezhet termékadója egy részének kedvezményezett célra történő felajánlásáról.

Kulcsszavak: népegészségügyi, termékadó, NETA, feljánlás, kedvezményezett, célra

A népegészségügyi termékadó alanyai. A felajánlás összege legfeljebb a fizetendő adó 10%-ig terjedhet. A felajánlás kizárólagos kedvezményezettje az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) lehet.

A rendelkező nyilatkozat az adóbevallás benyújtását követően nem módosítható és nem pótolható.  

Adózó felajánlását a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos bevallásában (’NETA) teheti meg.

A rendelkezés abban az esetben teljesíthető, ha

  1. A rendelkező nyilatkozatát határidőben benyújtotta,
  2. az adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a százezer forintot,
  3. a rendelkező nyilatkozatot magában foglaló adóbevallásában fizetendő adóként megjelölt összeget határidőben megfizette.

A jogszabályi átutalási feltételek teljesülése esetén az állami adó- és vámhatóság 15 munkanapon belül teljesíti a felajánlást.

 

A felajánlást a bevallásban kell megtenni a népegészségügyi termékadóról szóló bevallás (’NETA) benyújtására vonatkozó határidőn belül.

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/19NETA.html

Az adózó székhelye szerinti adó- és vámigazgatóság, illetve a Kiemelt Adózók Adó- és Vámigazgatósága.

Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az erről szóló határozat ellen annak közléstől számított 15 napon belül a határozatot hozó adó- és vámigazgatósághoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága bírálja el.

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény

NAV