A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) közterület-felügyelői által kiszabott szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálata iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány

Amennyiben a szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálatát abból az okból kezdeményezi, mert álláspontja szerint a bírság kiszabása jogszabálysértő, kérem, hogy ezt az űrlapot szíveskedjen kitölteni.

Kulcsszavak: szabálysértés, helyszíni bírság, felülvizsgálat

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) 99/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a helyszíni bírsággal sújtott személy kérheti - a döntéstől számított harminc napon belül -, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha döntése az alábbiak miatt jogszabályt sért.

A döntéstől számított harminc napon belül kell benyújtani a kérelmet.

A döntéstől számított harminc napon belül kell benyújtani a kérelmet. A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétől számított tizenöt napon belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt.

 

 

Amennyiben a szabálysértést nem a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója követte el, a további érdemi ügyintézéshez a tulajdonos/üzembentartó meghatalmazása szükséges.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

A Szabs. tv. 99/A. § (5) bekezdés alapján a  helyszíni bírság módosításáról vagy visszavonásáról hozott döntés ellen, illetve a 99/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

FÖRI