Ügyfél-nyilvántartás

Kulcsszavak: Ügyfél-nyilvántartás, jogutódlás, öröklés, vélelmezett örökös

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés, a meghatalmazás, a jogutódlás, valamint a vélelmezett örökös bejelentése iránti kérelmek a hatályos közlemény szerinti nyomtatványokon jelenthetők be. A kérelmekhez csatolandó dokumentumokra vonatkozóan az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló, a kérelem benyújtásakor hatályos közlemények rendelkeznek.

A benyújtandó dokumentumokra vonatkozó további információ szerepel a nyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutatókban, melyek a fenti linken, a közlemény mellékleteiként letölthetők.

Az eljárás illetékmentes.

Természetes személy esetén a lakóhely, nem természetes személy esetén a székhely szerint illetékes kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztési Főosztálya.

Fellebbezés esetén: Földművelésügyi Minisztérium

Közigazgatási per esetén: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem postai úton, vagy személyesen nyújtható be a megyei kormányhivatalok Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán vagy a Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálatán.

A nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár hatályos honlapjának ügyfél-nyilvántartás menüpontjában letölthetők.

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

HÜFF