GYÖNGYÖS – BEVALLÁS AZ ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

Az adóalany a jövőben esedékes adójára – helyi iparűzési adó, építményadó – előrehozott adót önálló adónemként fizethet.

Kulcsszavak: előrehozott helyi adó Gyöngyös; előrehozott helyi adóbevallás Gyöngyös; előrehozott helyi iparűzési adó Gyöngyös; előrehozott építményadó Gyöngyös

A vállalkozás/vállalkozó, aki/amely a helyi iparűzési adó és/vagy építményadó alanya.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41/A. §-a értelmében az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára - helyi iparűzési adó, építményadó - tekintettel előrehozott adót önálló adónemként fizethet.

Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani.

Az adóbevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany rendelkezésében megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított összegét - az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig. Az előrehozott adóbevallás önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Idegenforgalmi adóban előre hozott adófizetés nem teljesíthető.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a bevallásra az "ASP-ADO-BEHA Bevallás az előrehozott helyi adóról" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a bevallást az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó az adóbevallásban megállapított előrehozott helyi adót annak esedékességi időpontjában köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-04300001 számú Előrehozott helyi adó beszedési számla javára.

Az előrehozott adófizetéssel kapcsolatos eljárás díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

Az előrehozott adófizetés önadózáson alapuló adónem, vagyis az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. Ezért a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) nem készül, ezért a jogorvoslat nem értelmezhető.

1990. évi C. törvény a helyi adókról  https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település