Pécs - Ingatlanok belterületbe vonása

A külterületi ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kérelemmel fordulhat a települési önkormányzathoz adott külterületi ingatlan belterületi ingatlanná átminősítése érdekében. A képviselő testületi döntés alapján, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezdeményezi az illetékes ingatlanügyi hatóságnál az eljárás lefolytatását.

Kulcsszavak: termőföld, belterület

Külterületi ingatlan tulajdonosa, aki belterületbe kívánja vonni ingatlanát.

Belterületbe vonás iránti kérelmet kell benyújtani Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, az érintett ingatlan pontos helyrajzi számának megjelölésével.

Kérelem tartalma:

Esetlegesen csatolandó:

A belterületbe vonás engedélyezésére irányuló földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, továbbá földvédelmi járulékfizetési kötelezettség merül fel.

További költségek: belterületbe csatolási vázrajz elkészítésének költsége, ingatlan-nyilvántartási átvezetés díja.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Pécs Település