Hadifogoly nyilvántartás

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartása, kereshető adatbázissal. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint a KFKI ISYS Informatikai Kft. közös munkája.

A szolgáltatással a következő kategóriákban kereshet:

Kulcsszavak: hadifogoly, háború, nyilvántartás, adatbázis

NISZ ZRT.