E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

">

Celldömölk - Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Az E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Kulcsszavak: adategyeztetés, önkormányzati adóügy

Az adózó vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon az  „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az irat elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-EGY jelű „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben" iForm típusú űrlap szolgál.

Papíralapon a nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben című űrlap.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Iroda

Adócsoport

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő testületének 32/2010. (XII.16.) számú rendelete a helyi adókról

Celldömölk Település