Pécs – Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokából jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg, s a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak:  birtokvédelem, birtokos, kérelem.

Bármely személy, akinek sérelmére birtokháborítást követtek el.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Kérelmezőre vonatkozó határidő:

A birtokháborító magatartástól számított egy éven belül lehet a jegyzőhöz fordulni, ennél régebbi tényállások esetén kizárólag a bíróság nyújthat jogvédelmet.

Hatóságra vonatkozó határidő:

15 nap (10 nap bizonyíték befogadásra + 5 nap érdemi döntéshozatalra), tolmács kirendelése esetén 30 nap, amibe nem számít bele:

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Az elsőfokú eljárásban nincs helye jogorvoslatnak, a másik fél ellen kezdeményezett peres eljárásban lehet kérni a jegyzői döntés megváltoztatását.

Végrehajtási szakaszban fellebbezéssel, illetve végrehajtási kifogással lehet élni, melyeket a Baranya Megyei Kormányhivatal bírál el.

iForm űrlap:

Pécs Település