Hátrányos megkülönböztetés kivizsgálása iránti kérelem

Akit védett tulajdonsága (pl. életkora, neme, fogyatékossága, vallása, nemzetiséghez való tartozása, szexuális irányultsága) miatt hátrány ér, kérelemmel fordulhat a hatósághoz.

Kulcsszavak: hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, zaklatás, akadálymentesítés, fogyatékos, megtorlás, egyenlő bánásmód

Kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

A hatóság eljárása illetékmentes.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

A hatóság végleges döntésével szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél közigazgatási per kezdeményezhető.

Kártérítés, sérelemdíj,a foglalkoztatási jogviszony helyreállítása nem kérhető.

A hatóság nem tud eljárni hozzátartozók közötti jogvitában, személyes konfliktus esetén, valamint bíróságok vagy más hatóságok által korábban már elbírált ügyekben. A hatóság nem végezheti el jogszabályok felülvizsgálatát sem.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

EBH