FCSM - Igénybejelentő az elkülőnítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez

Igénybejelentő az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez.

Kulcsszavak: IGB

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei.

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített vízmérőn mérjék. Az így mért víz felhasználást nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.

A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:    A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.   

A felhasználónak és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási vízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a mellékvízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.

A felhasználó tulajdonát képező mellékvízmérő telepítésének tervezési, telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembe helyezési költségeit a felhasználó viseli.    Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló mellékvízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik. A locsolási célú locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási vízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.


Felhasználóváltozás esetén az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási vízmérőre vonatkozó háromoldalú Megállapodást is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében. Ebben az esetben természetesen nem kell más dokumentumot is eljuttatni a Fővárosi Vízművek Zrt-hez, és nem lesz hitelesítési eljárás sem.

A kérelem benyújtható személyesen a Központi irodában, illetve postai úton vagy elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is.

http://fcsm.hu/media/files/FCSMZRT_igb.jar

Az eljárás illetékmentes.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 28.) Korm. rendelet

 

FCSM ZRT.