Közeleg a beszámolók közzétételének határideje

A 2020-as üzleti évre vonatkozó beszámolók benyújtásának határideje 2021. május 31.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés alapján minden kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

A beszámolók közzétételére az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer (OBR) használatával van lehetőség.

A Kormány bejelentése alapján a koronavírus járványra tekintettel június 30-ig benyújtható igazolási kérelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, amely a számviteli beszámoló, valamint az adóbevallás késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet.

A kérelemmel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a kormany.hu oldalon olvasható.

 

Tovább az OBR felületére