Pécs – Házszám megállapítása iránti ügyek

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkezett, módosított házszámok vonatkozásában a képviselő-testület a jegyzőre átruházott hatáskörben dönt. A jegyző, mint a címképzésért felelős szerv a testületi döntés alapján gondoskodik a házszám központi címregiszterben történő rögzítéséről.

Kulcsszavak: cím, címelem, címkezelés, házszám.

Az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője.

Az eljárás megindításához házszám megállapításra irányuló kérelmet szükséges benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

 

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

 

 

iForm űrlap a kérelem benyújtására [Kérelem ingatlan házszámának megállapításához (ASP-IGAZ-HSZ-2018)]

Pécs Település