Hatósági bizonyítvány kiállítása bejelentett tűzesetről

A tűzvédelmi hatóság a bejelentett tűzesettel kapcsolatban az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A leggyakrabban tűzesetet követően a biztosítással kapcsolatos ügyintézéshez szokták igényelni.

Kulcsszavak: tűzeset, tűzoltó, igazolás, hatósági bizonyítvány, biztosítás, biztosító, tűz

Az eljárás kérelemre indul. A kérelem beérkezését követően – az ügyféllel előzetesen egyeztetett időpontban – a hatóság helyszíni szemlét tart a bizonyítékok megtekintése és az adatok felvétele céljából. A hatóság a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

A hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtásától számított 8, illetve 60 napon belül kerül kiadásra. Az ügyintézési idő a kérelem hatósághoz történő beérkezését követő napon kezdődik. Személyesen is át lehet venni (az ügyintézővel történő egyeztetés alapján), illetve postai úton történő kézbesítése is kérhető, amelyet a kérelmen jelölni kell.

Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

A tűzeset helye szerinti illetékes tűzvédelmi hatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása független attól, hogy az adott ügyben indult-e tűzvizsgálati eljárás, vagy sem. A tűzeseti hatósági bizonyítvány nem tartalmaz adatot a tűz keletkezési okáról, vagy a személyi felelősségről.

Ha a hatóság, illetve tűzoltóság a helyszínen nem tudja megállapítani a tűzeset megtörténtének tényét, a bizonyítvány kiadását megtagadhatja (pl. utólag jelentették be a tüzet, közben a helyszínt kitakarították, kifestették, stb., így nem utal arra semmi, hogy tűz volt). Fontos emiatt, hogy a helyszínt változatlanul hagyjuk és változatlanul megőrizzük.

Mit tartalmaz a Tűzeseti hatósági bizonyítvány?

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékről

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

NISZ ZRT.