KAPOSVÁR - Helyi támogatás

A rászoruló fiatal házaspárok részére Kaposvár városban megvalósuló, első közös lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, cseréjéhez, valamint önkormányzati pénzeszközök felhasználásával kialakított építési telek vételéhez állapítható meg helyi támogatás.

Nyújtható továbbá helyi támogatás a lakás bővítéséhez, cseréjéhez abban az esetben, amennyiben azt a gyermeklétszám növekedése indokolja.

Kulcsszavak: Helyi támogatás

Kaposvár városban állandó bejelentett lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező személyek.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon

Az ellátás célja: Kaposvár városban állandó bejelentett lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező lakosok önálló lakhatásának biztosításához, a szociális körülmények figyelembevételével, a saját erő kiegészítéséhez, első közös lakás vásárlásához, bővítéséhez vagy cseréjéhez illetve építési telek vásárlásához helyi támogatás nyújtható.

Helyi támogatásban – egyéb feltételek mellett – az részesülhet, aki (házastársak esetén mindkét házastárs) kérelmében, illetve az adásvételi szerződésben nyilatkozik arról, hogy a lakáshoz adható egyéb kedvezmények (lakáscélú támogatás, munkáltatói hitel, pénzintézeti hitel) mellett az igényelt támogatással együtt a szükséges saját erő a rendelkezésre áll.

A helyi támogatás formái: vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: támogatás) és a kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kölcsön).

A támogatás mértéke.

Önkormányzati pénzeszközök felhasználásával kialakított építési telek vételéhez kaposvári munkáltató javaslata alapján azon munkavállalója részére, akinek a munkáltató a telek vásárlásához legalább a vételár mindenkori ÁFA-jának megfelelő összeget munkáltatói támogatás formájában biztosította, legfeljebb 5.000.000,-Ft a helyi támogatás összege.

A kérelemhez csatolni kell:

  1. család jövedelemigazolásait,
  2. CSOK/CSOK10-re jogosult kérelmező esetén a bankigazolást,
  3. lakásvásárlásnál, telekvásárlásnál és a lakás cseréje esetén az adásvételi szerződést vagy előszerződést és a lakás vagy telek egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát,
  4. lakásépítésnél vagy lakásbővítésnél az építési telek egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát, az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént,
  5. a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának ingatlan – nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Természetesen a kérelem benyújtását követően kerülhet sor a tényállás teljes körű tisztázására.

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: lakasugy1@kaposvar.hu

A kérelem elbírálásának határideje: kérelem beérkezését követő bizottsági ülés

Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

 

A helyi támogatás együttes összegét amennyiben a vállalt kötelezettséget a kérelmezők nem teljesítik, úgy őket visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés elrendelésének napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben.

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága.

A kérelem benyújtható: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda Szociális Iroda – 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

LAKÁSCÉLÚ HELYI TÁMOGATÁS űrlap

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete.

Kaposvár Település