Munkáltatói (kifizetői) bejelentése a biztosítottak adatairól

Az állami adó- és vámhatóság a foglalkoztatott biztosított természetes személyek ezen státuszának bejelentésére adatlapot rendszeresít.

Az adatlapot a foglalkoztatónak kell benyújtania –egyéni vállalkozó/őstermelő esetén ún. önfoglalkoztatóként kell teljesíteni–, mely bejelentésben a természetes személyek biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat kell közölni.

 

Kulcsszavak: kifizető, munkáltató, biztosított, munkáltatói bejelentés, kifizetői bejelentés

A munkáltató és a kifizető köteles bejelenteni a NAV részére az általa foglalkoztatott biztosított meghatározott adatait. A bejelentést a NAV által rendszeresített 'T1041 jelű adatlapján kell teljesíteni.  Bejelentésre kötelezettek: A munkáltató vagy a kifizető az általa foglalkoztatott magánszemély(ek)re vonatkozóan. Az egyéni vállalkozó és a biztosított őstermelő, saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkoztató. A kata alanya a biztosítási kötelezettségének bejelentését a főállású kisadózói státuszának bejelentésével teljesíti, ezért ez a külön bejelentési kötelezettség nem terheli.

A bejelentést a NAV 'T1041 jelű adatlapján kell teljesíteni.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása, késedelme esetén a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.

A foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni az új biztosítási jogviszonyt. Álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon. 8 napon belül kell bejelenteni a jogviszony végét és a szüneteléseket. A változást követő 15 napon belül kell bejelenteni a FEOR kód és/vagy a heti munkaidő változást.

A NAV 'T1041 jelű adatlapja és útmutatója: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.

Az eljárás illetékmentes.

A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága

Ezen bejelentés az alapja az egészségbiztosítási szerv biztosítotti nyilvántartásának, ennek megfelelően az állami adó- és vámhatóság a foglalkoztató által teljesített, természetes személy biztosítási jogviszonyára vonatkozó bejelentés adatait soron kívül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek.

A NAV 'T1041 jelű adatlapja.

Munkáltató (kifizető) bejelentési kötelezettségére irányadó jogszabályok:

NAV