Pécs – Állattartási ügyek

A lakossági bejelentés alapján, vagy hatósági észlelés alapján hivatalból indult eljárás során a hatóság – hatósági ellenőrzést követően – teljesítési határidő tűzésével kötelezi az állattartót a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére, s a határidő eredménytelen elteltét követően külön eljárás keretében kötelezi az állattartót a szükséges intézkedések megtételére.

A fentieken túl az önkormányzatok 3 évente kötelesek a településen tartott ebeket összeírni.

Kulcsszavak: állattartás, állatvédelem, ebösszeírás.

Bármely személy, aki az ügytípusba sorolható szabálytalanságot észlel, illetve ebösszeírás tekintetében, aki kutyát tart.

Az állattartási szabályok megsértését be kell jelenteni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama

Állattartási eljárás tekintetében:

Bejelentés [tartalma: állattartás pontos helye, az állattartással kapcsolatos probléma, az állatok fajtája, száma].

 

Ebösszeírás tekintetében:

Az ebösszeíráskor elérhető formanyomtatvány.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések esetén:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

 

Minden egyéb esetben:

Pécsi Törvényszék.

a döntésekkel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.

iForm űrlap:

Pécs Település