NKVH: Légi jármű nyomonkövetési terve

A légijármű-üzemeltető felelőssége alá tartozó járathoz kapcsolódó légiközlekedési tevékenységből származó kibocsátás nyomonkövetését bemutató dokumentáció beküldése elfogadásra.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, légi jármű üzembentartó, nyomonkövetési terv

EU ETS hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (légi jármű üzembentartók).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Legkésőbb négy hónappal azelőtt, hogy a gazdálkodó szervezet légijármű-üzemeltető a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá eső légiközlekedési tevékenységbe kezd, benyújtja a kibocsátás nyomon követésére és jelentésére vonatkozó nyomonkövetési tervet.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

A nyomonkövetés beküldésének kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírsággal sújthatja.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Legalább négy hónappal azelőtt, hogy a gazdálkodó szervezetek (légijármű-üzemeltető) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá eső légiközlekedési tevékenységbe kezd.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

211.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH