Bejegyzett élettársi kapcsolat - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, 18. életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Kulcsszavak: élettárs, cselekvőképes, nagykorú, azonos nemű, bejegyzett élettársi kapcsolat, anyakönyv, anyakönyvvezető

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött személy között jöhet létre. 

Szándék bejelentése

A bejelentés során együttesen személyesen fel kell keressenek egy anyakönyvvezetőt, ahol nyilatkoznak arról, hogy egymással kívánnak élettársi kapcsolatot létrehozni és legjobb tudomásuk szerint nem áll fenn kizáró ok, továbbá a törvényben rögzített feltételek fennállnak. A bejelentésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak.

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól az anyakönyvi szerv indokolt esetben felmentést adhat.

Kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik.

Anyakönyvvezető és két tanú előtt a felek a bejegyzett élettársi nyilatkozatnak az alábbi kérdésben:

Amennyiben mindkét fél igennel válaszolt, úgy az anyakönyvvezető megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében bejegyzett élettársak.

 A felek, a tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá - ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködik - a tolmács a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot aláírják, melyet anyakönyvi alapiratnak kell tekinteni.

Általános szabály

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt, így a kapcsolat létrehozásának időpontját a nyilatkozó felek kívánságát figyelembe véve tűzik ki.

Speciális szabályok

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül dönt.

Mindig szükséges a felek részéről:

Esetlegesen szükséges iratok (amennyiben az egyik fél nem magyar állampolgár):

Ha a nem magyar állampolgár fél a tanúsítványt nem tudja beszerezni, és annak bemutatása alól felmentést kérhet az anyakönyvvezető előtt.

A tanúk esetében szükséges iratok:

Az eljárás illetékmentes.

Hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítés esetén a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Anyakönyvvezető

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Hol történik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése?

Milyen esetben engedélyezheti a jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését?

Abban az esetben, ha:

Mikor nem jön létre a bejegyzett élettársi kapcsolat?

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése:        

Bejegyezett élettársakra vonatkozó speciális szabályok:

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai az alábbi kivételektől eltekintve megegyeznek a házasság joghatásaival:

Mi a különbség az élettársi és bejegyzett élettársi kapcsolat között?

Tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A tanúkról a felek gondoskodnak.

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

NISZ ZRT.