Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba

Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, okleveles, képzési, program, felvétel

Az a természetes személy, aki rendelkezik a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 91. § (2) bekezdésében előírt oklevéllel, mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) oktatási bizottságához az okleveles könyvvizsgálói képzési programba történő felvétel érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban az a természetes személy vehet részt, akit a képzési programba felvettek.

A képzési programba felvételt nyertek adatait a kamara főtitkári hivatala nyilvántartásba veszi.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzata tartalmazza. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § f); 9. §; 79. §; 89. § - 91. §

MKVK