Celldömölk - Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Kérelem az ügyfél részéről anyakönyvi kivonat kiállítása iránt az elveszett, vagy megsemmisült anyakönyvi kivont pótlása, vagy más hatóságnál törtnő felhasználása céljából.

Kulcsszavak: Anyakönyvi kivonat

Az születési és házassági anyakönyvi kivonat esetén az anyakönyvi kivonaton szereplő személy, ügyfél, vagy annak meghatalmazottja.

Születési anyakönyvi kivonat esetén kiskorú személy, vagy cselekvőképtelen nagykorú személy esetén annak törvényes képviselője, vagy törvényes képviselő meghatalmazottja.

Halotti anyakönyvi kivonat esetén közeli hozzátartozó.

Kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, vagy írásban. Személyes megjelenés esetén az ügyfélnek be kell mutatnia személyi azonosításra alkalmas okmányait, meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas okmányait és a meghatalmazást.

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-ANY-KIV

Űrlap megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Személyazonosítás igazolása, illetve meghatalmazás bemutatásának hiányban az anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra.

Az anyakönyvvezető az kérelem beérkezését követően az anyakönyvi kivonatot 8 napon belül kiállítja és megküldi az ügyfél/kérelmező részére. A személyesen jelenlévő ügyfélnek lehetőleg azonnal átadja az anyakönyvvezető az anyakönyvi kivonatot. A postai úton kézbesítendő kivonatot hivatalos iratként/küldeményként kell kézbesíteni.

Írásos kérelem, meghatalmazott esetén, meghatalmazás. Személyes megjelenés esetén nincs benyújtandó irat. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Anyakönyvi ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kivonat" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Anyakönyvi kivonatok kiállítása illeték- és díjmentes.

Alapesetben az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezető az eljáró anyakönyvvezető. Amennyiben az anyakönyvi esemény 2014. 07. 01. napját követően következett be, azt minden esetben tartalmazza az elektronikus anyakönyv, tehát az ország bármely anyakönyvvezető jogosult anyakönyvi kivonat kiállítására. Az ennél korábbi események esetben az anyakönyvvezető által az elektronikus anyakönyvben valamilyen korábbi eljárás során már bekerült esemény esetében bármely anyakönyvvezető rendelkezik a kérelmezett adatokhoz való hozzáféréssel, és jogosult anyakönyvi kivonatot kiállítani.

Celldömölk Település