Budapest 04. ker. Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

Gyermek születéséhez kapcsolódóan nyújtott egyszeri támogatás.

Kulcsszavak: Gyermek, születés, újszülött,

A támogatás összege gyermekenként egyszeri 30.000,- forint.

A kérelmező szülő, gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásban részesül azon gyermeke után

   a)      aki születésétől a kérelem benyújtásának időpontjáig újpesti lakóhellyel rendelkezik,

   b)      akinek legalább az egyik szülője Újpest közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, vagy a gyermek születését megelőzően egy éve folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él, és

c)      akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap háromszorosát.

 

A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet igényelni.

 

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni (amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került).

 

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet igényelni.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány, és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

https://ujpest.hu/dokumentumok/544_kerelem_gyermek_szuletesehez_kapcsolodo.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Budapest 04. ker. Település