Online számlaadat-szolgáltatás

Az Áfa tv. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) által meghatározott számlákról 2018. július 1-jétől kötelező online adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Az online számlaadat-szolgáltatás szabályai többször változtak, két lépcsőben bővült azon áfaalanyok által kiállított/kibocsátott számlák köre, melyek adatait be kell küldeni az adóhatósághoz.

 

Kulcsszavak: általános forgalmi adó, online számlaadat-szolgáltatás, Online Számlázó program, mobilapplikáció, NAV

2020. július 1-jétől a számla áthárított áfatartalmától függetlenül kötelezővé vált az adatszolgáltatás minden olyan, 2020. június 30. után kiállított/kibocsátott számláról, amit egy áfaalany egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről állított ki.

A kiterjesztés második ütemének kezdő napjától, 2021. január 4-től már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint kiterjed minden olyan számlára, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget egy kifejezetten erre a célra biztosított elektronikus felületen, az Online Számla rendszer felületén kell teljesíteni mind a számlázó programmal kiállított, mind a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott (ún. „kézi”) számlák esetében is. A számlázó programok adatszolgáltatása automatikus kell, hogy legyen, míg a kézi számlák adatait manuálisan kell rögzíteni az Online Számla rendszer felületén

Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „ügyfélkapus” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése.

Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adózó, az adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén.

Az állami adó- és vámhatóság lehetőséget biztosít a számlaadatok beküldésének tesztelésére, mely informatikai rendszer használatához előfeltétel az adózó teszt rendszerbeli regisztrációja. Ezen kötelezettség teljesítésére szolgáló elektronikus teszt-felület a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/ oldalon található.

A NAV honlapján 2020. december 16-án megjelent közleményben foglaltak szerint a NAV a 2021. január 04. és március 31. közötti időszakra vonatkozóan – meghatározott feltételek mellett – nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem, vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe. Szintén legkésőbb 2021. március 31-ig van lehetősége az áfaalanyoknak számlázó programjaikat felkészíteni az új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazásával történő adatszolgáltatásra a NAV által alkalmazandó szankciók nélkül, a hivatkozott közleményben foglaltak szerint.

A szankciómentes időszakot követően, az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett áfaalany számlaadat-szolgáltatása teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében az adóhatóságnak törvényi felhatalmazás (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 229. §-a szerint) alapján az eset összes körülményének mérlegelésével lehetősége van mulasztási bírság kiszabására.

 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla esetén:

A számlázó programnak továbbra is – a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett – a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül, XML-formátumban, a NAV közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítania az adatokat az Online Számla rendszerbe. Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás az Online Számla rendszerbe beérkezett és a sikeres feldolgozást a rendszer visszaigazolta.

A számláról szolgáltatandó adatok köre 2021. január 4-től is alapvetően a számla kötelező adattartalmát öleli fel. Emellett meghatározott esetekben kiterjed egyéb olyan adatokra is, amelyek a számlázott ügyletre vonatkoznak, de nem részei a számla Áfa tv.-ben meghatározott kötelező adattartalmának. Az Áfa tv. 10. sz. mellékletének 2., 4., 4/A. és 5/A. pontjai alapján az adatszolgáltatásban szerepeltetni kell továbbá

Ez utóbbi szabály a számlabefogadó adóalany adatszolgáltatását is érinti, azaz neki is szükséges a teljes végösszeg mellett az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is adatot szolgáltatni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pénzügyminisztérium

Az Online Számla rendszerében

Az online számlaadat-szolgáltatás a kibocsátói oldalt érintő kötelezettség. A számlabefogadói oldalra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget továbbra is a ’65-ös bevallás M-es lapján kell teljesíteni.

A NAV az online számlaadat-szolgáltatás 2018. július 1-jei bevezetése óta ingyenesen használható Online Számlázó programot biztosít a felhasználók részére, ami az adatszolgáltatási kötelezettséget automatikusan teljesíti. Az Online Számlázó program használatához kapcsolódó alapvető tudnivalók összefoglalója a NAV honlapján, a főlap à adó à általános forgalmi adó elérési útvonalon található.

2020. júniusától a NAV ügyfelei rendelkezésére bocsátotta az Online Számlázó program mobilalkalmazását. A számlázó program mobil kliense a NAV saját fejlesztése, letöltése és használata is ingyenes. Egyaránt alkalmazható iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon és tableteken is. Mivel a számlázó programban rögzített számlaadatok tárolása nem a felhasználó okostelefonján, hanem felhőben valósul meg, a mobilapplikáció használatához nélkülözhetetlen az aktív internet hozzáférés.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

 

NAV