regisztrációjának törlését) az a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár (azaz külhoni állampolgár) kérheti, akit korábban regisztráció iránti kérelmére vettek fel a névjegyzékbe.

">

Névjegyzékből való törlés iránti kérelem magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált választópolgárok részére (NVI)

A központi névjegyzékből való törlését (regisztrációjának törlését) az a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgár (azaz külhoni állampolgár) kérheti, akit korábban regisztráció iránti kérelmére vettek fel a névjegyzékbe.

Kulcsszavak: központi névjegyzék, regisztráció törlése, NVI, jogorvoslat

Minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező regisztrált választópolgár.

A regisztrált külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzékben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a külhoni választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását.

A 10 év elteltével, továbbá a választópolgár elhalálozásával, magyar állampolgárságának megszűnésével, valamint ha magyar bíróság kizárja a választójogból, a külhoni polgárt a névjegyzékből törölni kell.

A kérelem bármikor benyújtható.

A regisztrált külhoni választópolgár maga is bármikor kérheti törlését a névjegyzékből itt:

Választási regisztráció törlése online

A honlapról letöltött és kinyomtatott nyomtatvány kitöltést követően postai úton is benyújtható a Nemzeti Választási Iroda címére: 1397 Budapest, Pf.: 547

Letölthető nyomtatvány postai benyújtáshoz (pdf)

A kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés legkésőbb a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon nyújtható be a Nemzeti Választási Iroda elnökének. A fellebbezés postai úton a 1397 Budapest, Pf.:547. postacímre, elektronikus úton – kizárólag azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon a Választás/ Választás/Jogorvoslat (NVI) opció kiválasztásával az „Ügyintézés indítása” gombra kattintással elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be.

A fellebbezésnek a személyazonosító- (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány száma) és lakcímadatokon kívül a kérelmet elutasító döntés iktatószámát, valamint a névjegyzékből való törlést alátámasztó indokolást kell tartalmaznia.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést elbírálás céljából felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék döntését kézbesíti a fellebbezőnek.

Ha a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezést megalapozottnak tartja, a fellebbezésében foglaltaknak megfelelően meghosszabbítja névjegyzékbe vételét (regisztrációját).

Amennyiben a Nemzeti Választási Iroda elnöke a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, illetve a választás kitűzését követően benyújtott fellebbezés esetében annak beérkezését követő napon felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

A fentiekről Önt a Nemzeti Választási Iroda elnöke fogja értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül dönt. Erről a döntésről közvetlenül a Fővárosi Törvényszék fogja Önt értesíteni.

A Fővárosi Törvényszék eljárásában az ügyvédi képviselet nem kötelező, a törvényszék egyesbíróként jár el.

Ha a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést megalapozottnak találja, elrendeli az Ön névjegyzékbe vételének (regisztrációjának) meghosszabbítását. Ellenkező esetben a Fővárosi Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

A központi névjegyzékből való törlés iránti kérelem elbírálásának folyamata:

A Nemzeti Választási Iroda

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

1990. évi CXIII. törvény az illetékekről

NVI