Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba

Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentésére szolgáló űrlap a hivatali kapuval rendelkező, elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervezetek számára.

Kulcsszavak: RNY, hivatalos, elérhetőség, bejelentés, hivatali kapu, rendelkezési

Az űrlap a szervezet bejelentésében szereplő hivatali tárhelyről küldhető be, az űrlap kitöltését követően. A képviselet terjedelmétől függően szükséges lehet csatolni az űrlaphoz a bejelentőnek adott meghatalmazást.

Meghatalmazás (képviselet terjedelmétől függően)

Illetékmentes

Rendelkezési Nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Titkárság: 06-1-441-1520

E-mail cím: euf@bm.gov.hu

Hivatalos elérhetőség: EUF

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

KAK