Egyéb egészségügyi szolgáltatások, eljárások - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Egyéb egészségügyi szolgáltatásnak, eljárásnak minősül az otthoni szakápolás, betegszállítás, gyógyszerellátás valamint a védőnői szolgáltatás.

Kulcsszavak: gyógyszer, gyógyszerellátás, betegszállítás, betegség, védőnő, védőnői szolgálat, otthoni szakápolás, egészségbiztosítás, egészségügy, egészségügyi szolgáltatás

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból, azzal, hogy vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még akkor is, ha egyébként biztosítottak vagyunk.

Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyt keletkeztető jogviszonyban álló személyek (biztosítottak) és azok is igénybe vehetik, akik olyan jogviszonyban állnak, amely kizárólag egészségügyi ellátásra jogosít (egészségügyi ellátásra jogosult személyek), pl.: nyugdíjasok, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülők, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők, stb). Továbbiakban együtt biztosítottként fogjuk említeni az ellátásra jogosultakat.

Otthoni szakápolás
 
Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat a beteg akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díjmentesen igénybe, ha egészségi állapota miatt – a kórházba utalás vagy a további ott tartózkodás helyett – a háziorvos az otthoni szakápolás szolgáltatást elrendeli.
A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolást a háziorvos a saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésére vagy intézeti javaslat alapján jogosult elrendelni. Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe.
 
Betegszállítás
 
A betegszállítás a beutalásra jogosult orvos betegszállítási utalványon való beutalása alapján térítésmentes, de szükség szerint bárki jogosult betegszállítást kérni, térítés ellenében.  A betegszállítást végző szolgáltató csak akkor vállalhatja el a térítésköteles betegszállítást, ha az nem akadályozza az orvos által megrendelt szállítások teljesítését.
 
Gyógyszerellátás
 
A gyógyszerekhez gyógyszertárakban lehetséges hozzájutni. Vannak vényköteles készítmények, ezek TB támogatott gyógyszerek, és vannak a vény nélküli gyógyszerek. A folyamatos ellátás biztosítása érdekében meghatározott gyógyszerkört készleten kell tartani, illetve ügyeletes gyógyszertárat kell kijelölni. A gyógyszertári ügyeletet és készenlétet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) határozza meg és teszi közzé.
 
Védőnői szolgáltatás:
 
A védőnői ellátás területi szinten, illetve az iskolavédőnői ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezett. A védőnői ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járási, megyei, valamint a védőnői ellátás szakmai irányításáért felelős országos egészségügyi államigazgatási szerv keretében országos szakmai vezető védőnő működik.
A védőnő az ellátást a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó magyar állampolgár, valamint külön kérésére a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó külföldi állampolgár részére nyújtja.

A Betegszállítási utalvány az alábbi weblapon érhető el 

Főszabály szerint nincs, de betegszállítást lehet térítés ellenében is kérni.

Otthoni szakápolási szolgáltatók, védőnők, betegszállítók

Betegszállítók listája

Ügyeletes és készenléti gyógyszertár kereső
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

NISZ ZRT.