Nyilatkozat az első vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához

A szolgáltatás igénybevételével elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton tehet nyilatkozatot arról, hogy a vezetői engedély első alkalommal történő kiadását automatikus hivatalbóli eljárás igénybevételével, vagy ezen lehetőség kizárásával, kérelemre kívánja intézni. Amennyiben az automatikus hivatalbóli eljárás lehetőségével él, a jelen nyilatkozat kitöltésével és hatóság részére történő elektronikus benyújtásával az ezen eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozattételi kötelezettségének is eleget tesz.

Kulcsszavak: automatikus hivatalbóli kiállítás, vezetői engedély, első alkalommal, életút, vezetési jogosultság, jogsi,

Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.

A szolgáltatás felületén tudja megtenni az okmány kiállításához szükséges nyilatkozatokat, többek között arról, hogy igénybe kívánja-e venni az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. Az eljárásban meg kell adnia, hogy az elkészült okmányt milyen címre kéri megküldeni.

A nyilatkozattétel során megadhatja az e-mail címét, illetve SMS fogadására képes telefonszámát annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesíthesse Önt a következő esetekben:

- ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat még hiányzik,

- ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni,

- ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési jogosultsága, így azt belföldön már gyakorolhatja,

- valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel helyeként megjelölt kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra került a kért belföldi címre.

E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni az Ön számára. Az e-mail cím, és a telefonszám adatok kezelése kizárólag az értesítések kiküldése céljából történik az engedély-nyilvántartásban, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően.

A sikeres beküldést követően a visszaigazolás letölthető az oldalról, egyben a „Vezetési jogosultság megszerzése életút” gombra kattintva megtekintheti az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási ügye állapotát.

A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a gyakorlatban azonban

A nyilatkozat benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség.

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes.

Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja, akkor az ügye kérelemre, szintén illetékmentes eljárásban intézhető.

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kormányablak/okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Erről bővebben tájékozódhat a Kormányablak weboldalon.

Amennyiben az ügyfél vezetői engedély okmány kiállítása céljából csak fényképet és aláírásadatot kíván rögzíttetni, vagy a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja és kérelemre kívánja az ügyét elintézni, akkor arra bármely kormányablak/okmányiroda illetékes (országos illetékesség).

Felettes szerv: megyei, fővárosi kormányhivatal.

Jogorvoslat: a nyilvántartási bejegyzés és a kiállított vezetői engedély ellen nincs helye fellebbezésnek, azok tartalma közigazgatás per keretében támadható meg. Közigazgatási perben a Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel. A keresetlevelet az eljárt (ügyfél lakóhelye szerint illetékes) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani, a vezetői engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és a kézbesítés iránti intézkedésig, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői engedélye kiállítását személyes megjelenéssel, kérelemre, országos illetékesség mellett kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/okmányirodában.

A nyilatkozat kitöltését és beküldését követően Önnek a következő teendőket kell elvégeznie, amennyiben a nyilatkozat benyújtása előtt ezeket még nem tette meg:

Az első három pontban említett igazolásokat nem kell külön benyújtania a Nyilvántartónak, illetve az okmányirodához/kormányablakhoz, mivel a 2021.02.01. napja után megszerzett igazolásokat a kiállító szervek elektronikus úton megküldik az engedély-nyilvántartásba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik bejelentett érvényes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (lakcímigazolvánnyal), de a szokásos tartózkodási helye Magyarország, és van érvényes tartózkodási okmánya (tartózkodási engedély), valamint bejelentett magyarországi szálláshelye, akkor a hivatalbóli okmánykiállítási eljárást jelenleg az illetékes kormányablakba/okmányirodába befáradva tudja igénybe venni, hivatalbóli eljárás keretében.

Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarország, akkor az okmánykiállítási ügyben a magyar hatóság nem járhat el, ilyen esetben ügyét a szokásos tartózkodási helye szerinti államban intézheti. Ebben az esetben a járművezetői vizsgát is a szokásos tartózkodási helye szerinti országban célszerű letennie.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vezetési jogosultsága attól az időponttól áll fenn, amikor az az engedély-nyilvántartásba bejegyzésre került. Erről kényelmi szolgáltatásként e-mail, vagy SMS-értesítést küld Önnek a hatóság, ha Ön az ehhez szükséges adatait a nyilatkozattétel során megadta. Amennyiben nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a vezetési jogosultság bejegyzés időpontjáról a hatóság külön nem értesíti.

Vezetési jogosultsága az okmány birtokban tartása nélkül is gyakorolható belföldön, a nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától kezdve, az okmány kézhezvételéig, de legfeljebb a bejegyzéstől számított 30 napig. Külföldön a vezetői engedély kézhezvételét követően vezethet, amelyet vezetés közben magánál kell tartania.

Az automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén az Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához ügytípusban megtekintheti az  első vezetői engedélyének kiállításához szükséges feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát).

1999. évi LXXXIV. törvény - a közúti közlekedési nyilvántartásról

1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

24/2005. GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról.

EKTFO