A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez és cseréjéhez a közterület kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közterület kezelője feltételeket ír elő.

A közútkezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

">

Hódmezővásárhely - Burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás iránti kérelem

A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez és cseréjéhez a közterület kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közterület kezelője feltételeket ír elő.

A közútkezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Kulcsszavak: burkolatbontási kérelem

Az ügyindítás annak kell kezdeményeznie, aki közterületet felbontani kívánja egy általa megkért időtartamban használni.

Közterület bontási kérelmet kell a tényleges használat előtt benyújtani.

Magánszemélyek ügyet indíthatnak: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, ügyfélkapun keresztül, scannelten e-mailen benyújtott kérelem formájában.

A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek, mely jellemzően ügyfélkapus kapcsolatot jelent.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, adószámát, számlázási címét,

b) a kivitelezéssel érintett terület pontos megnevezését, igénybevétel célját,

c) a közterülettel kapcsolatban a munka mennyiségét, valamint az elhelyezendő vezeték    hossszát, igénybevétel célját,

d) a közterületen végzett munka kezdési és befejezési időpontját,

e) a szakipari munkát végző kivitelező, valamint felelős építésvezető nevét,

f) a helyreállításért felelős személy neve, címe, telefonszámát.

A kérelemhez bekérhető:

a)      műszaki leírás és műszaki rajz,

b)      közműegyeztetési jegyzőkönyvek,

Közműegyeztetések hiányában és a kivitelezés kezdési és befejezési időpontjának megadása nélkül előzetes közútkezelői hozzájárulást van módunkban kiadni, amivel tényleges munkavégzést nem lehet folytatni.

A közterületen engedélytől, hozzájárulástól eltérő, illetve engedély, hozzájárulás nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

Ügyintézési határidő: 8 nap , illetve 21 nap.

A kérelmet tartalmazó műszaki dokumentáción felül, amennyiben a munkavégzés során a közút felbontása válik szükségessé, az engedélyező forgalomtechnikai tervet kérhet, melyet a kérelmezőnek kell elkészíttetnie.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Csoport történik.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Hódmezővásárhely Település